Ikke fyll ut dette feltet:
Personinformasjon
Firmainformasjon
Påmelding

Kryss av nedenfor for påmelding. Du kan velge mellom deltakelse med eller uten overnatting.

Priser:
Deltakelse med overnatting:  kr 8.350,-
Deltakelse uten overnatting:  kr 7.850,-


Prisene er inklusiv festmiddag. Alle priser er eks m.v.a.
Full refusjon av deltakeravgift ved avbestilling innen 6. august. Ved avbestilling etter denne dato påløper full deltakeravgift.

 

Betaling
  1. Betalingsalternativ:
    Faktura
    Elektronisk faktura EHF