Lederkonferansen 2017
Soria Moria Hotell
16.-17. mars 2017

                                                                         
 

Program

08.30 - 10.00 | Registrering

Registrering

- | Forbehold om endringer i programmet

Forbehold om endringer i programmet

- | Møteleder: NLF

Møteleder: NLF

Velkommen

Leder Norsk legevaktforum

" Innbokskontroll - fra informasjonskaos til kontroll med uløste oppgaver"

Jørn Kippersund (IHB)

10.50 - 11.00 | Pause

Pause

Forts. Innbokskontroll

Jørn Kippersund

Akuttforskriften i fremtidens legevakt - er det beste blitt det godes fiende?

Petter Brelin, leder norsk forening for allmennmedisin, Dnlf

12.30 - 13.30 | Lunsj

Lunsj

Antibiotikabruk i legevakt

Sigurd Høye, Antibiotikasenteret for primærmedisin

Rus og psykiatri på ØHD, erfaringer så langt

Silje Longva Todnem, overlege ved ØHD Bergen

14.30 - 14.40 | Pause

Pause

Helseledelse

Karsten Popp Dideriksen, kommunalsjef helse og omsorg i Ål kommune

Innledning til tematorg

Ingrid Heggdal Bjerkeseth, nestleder Norsk legevaktforum

15.45 - 16.00 | Kaffe og rundstykker

Kaffe og rundstykker

16.00 - 18.00 | Tematorg

Tematorg

20.00 - | Middag m/sosialt samvær

Middag m/sosialt samvær

- | Forbehold om endringer i programmet

Forbehold om endringer i programmet

- | Møteleder: Nklm

Møteleder: Nklm

08.30 - 08.35 | Velkommen til en ny dag

Velkommen til en ny dag

Triage på legevakt - hvorfor?

Jan Magne Linnsund, Seniorrådgiver Helsedirektoratet.

Triage på legevakt - erfaringer

Robert Burman, Overlege/medisinskfaglig ansvarlig ved Kristiansand legevakt.

Kjernejournal – liten innsats – stor nytte!

Ved Lene Ekern Kvavik, Lege og Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

10.00 - 10.15 | Pause

Pause

Nytt frå sentrale myndigheter

Per Magne Mikalsen, avdelingsdirektør i Avdeling allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet

Er helsepersonell opptatt av samhandling om felles pasient? Påvirker kommunikasjonsform pasientsikkerheten?

Ved Monica Nordmo

Nytt fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Siri-Linn Schmidt Fotland og Guttorm Raknes, Nklm

Hjerneslag

Maren Ranhoff Hov, stipendiat Stiftelsen Norsk luftambulanse

12.00 - 13.00 | Lunsj

Lunsj

Krisehåndtering i legevakt - møte med etterlatte

Siri-Linn Scmidt Fotland, Nklm

Tiltak for å redusere antibiotikabruk i legevakt

Mark Fagan, antibiotikasenteret for primærmedisin

14.00 - 14.15 | Pause

Pause

Verdiskapende ledelse i en hektisk hverdag

Marco Elsafadi

Neste års konferanse

Den Nasjonale Legevaktkonferansen 2017: Bergen 28.-30. september. Lederkonferanse 2018 : Solstrand Hotel & Bad 6 til 8.mars.

15.45 - 16.00 | Evaluering-Avslutning

Evaluering-Avslutning

Felles bussavgang til Gardermoen.

Reisetid ca 1,5 time

Powered by WebSite AS