Lederkonferansen 2018
Radisson Blu Airport Hotel
07.-08. mars 

                                                                         
 

 

           

Kurset Lederkonferansen 2018 er vurdert av NSF hvor følgende vedtak ble fattet:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Godkjenningen gjelder for to år dersom det benyttes foredragsholdere med tilsvarende kompetanse, og at kursprogrammet beholder tilsvarende faglig innhold.

Powered by WebSite AS