English Select language: Norwegian

NVF Kompetansepris

 

 

Norge:
Kompetanseutvikling i prosjektet Fergefri E39


Sverige:
Prosjektet «Skandinavisk infrastrukturkompetanse»

Finland:
Trafikkverkets utbildingsprogram innen banekompetanse
Danmark:
«En framtid i Munck» et innovativt rekrutteringsprosjekt